מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

תחילת פגישת הכוזרי עם החבר - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 15)

ע"י: הרב יוסף קלנר