מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

מהי אמונה - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 16)

ע"י: הרב יוסף קלנר