מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

התורה היא מנהג ישראל - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 19)

ע"י: הרב יוסף קלנר