מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

גדולי דורות האומה לא טועים - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 20)

ע"י: הרב יוסף קלנר