מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

הרב יוסף קלנר - כוזרי (שיעור 23)

ע"י: הרב יוסף קלנר