מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

עיקר מאמר ראשון - הרב יוסף קלנר | כוזרי (שיעור 25)

ע"י: הרב יוסף קלנר