מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

כוזרי מאמר ראשון - שיעור מספר 32 הרב יוסף קלנר שליט"א

ע"י: הרב יוסף קלנר