מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

כוזרי שיעור מספר 42 - הרב יוסף קלנר שליט"א

ע"י: הרב יוסף קלנר