מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

הראייה הייחודית של עם ישראל - הרב יוסף קלנר | כוזרי מאמר ראשון (שיעור 17)

ע"י: הרב יוסף קלנר