מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

הכישרון הישראלי - הרב יוסף קלנר | כוזרי (שיעור 21)

ע"י: הרב יוסף קלנר