מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

שיעורים בכוזרי | חלק שלושים ושלוש | הרב גדי שלוין

ע"י: הרב גדי שלוין