מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » שמיטה
מחשבה ומוסר

איזה ירקות נקנה ונאכל בשנת השמיטה- תשפ"ב

ע"י: הרב יוסף צבי רימון