מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פסקה ב'

ע"י: הרב גדי שלוין