מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פיסקה ב (ג)

ע"י: הרב גדי שלוין