מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

שיעורים בכוזרי | מאמר שני, המשך פיסקה יד'

ע"י: הרב גדי שלוין