מאגר תורני

מבית מדרשינו » מחשבה ומוסר » כוזרי

שיעורים בכוזרי | מאמר שני, פסקאות ז-יד

ע"י: הרב גדי שלוין