מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה
הלכה » שבת

שיעור מסכם במשנה ברורה היומי | הלכות כיבוס בשבת - סימן שב | ישיבת הכותל

ע"י: הרב אהרן מורה