מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה
הלכה » שבת

שיעור מסכם במשנה ברורה היומי | הלכות מוקצה - סימן שח

ע"י: ר' זיו ארזי