מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה
מועדים וזמנים » חנוכה

שיעור מסכם במשנה ברורה היומי | הלכות חנוכה - סימן תרעא

ע"י: ר' זיו ארזי