מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה
הלכה » חג הפסח

שיעור מסכם במשנה ברורה היומי | מצה עשירה - סימן תסב

ע"י: הרב אהרון מורה