מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה
הלכה » יום טוב

שיעור מסכם במשנה ברורה היומי | רחיצה - הלכות יום טוב - חלק ב'

ע"י: ר' זיו ארזי