מאגר תורני

מבית מדרשינו » הלכה » משנה ברורה
הלכה » שבת

שיעור מסכם במשנה ברורה היומי | אינו מתכון - סימן שלז

ע"י: הרב אבנר ששר